Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Vi venter på våren

Hals er ei god havn, ikke minst på grunn av den dype og godt merkede innseilingen, men også med god dybde inne i havna, noe som også gjør isproblemene mindre. Vi er nå inne i en kuldeperiode i hele Skandinavia, som vi også merker her på Jyllandskysten. Ikke så mange grader her, men tilstrekkelig til at vi holder oss i ro til vi ser røde tall på Yr.no. Det blir noen dager til vi drar videre, skal vi tro langtidsvarselet.

Hals ligger strategisk til her ved munningen av Limfjorden, med Hals skanse som har voktet innseilingen siden 1654. Det er heldigvis lenge siden en ventet fiendtlige skip i disse farvannene, så skansen er blitt til en del av Nordjyllands Historiske Museum her rett bak oss.

Byen er også fergested for den lille bilfergen over til Egense, et populært område med sommerhus her på sørsiden av Limfjorden. Hals har også gode bussforbindelser til Ålborg (30 km) og videre både nord- og sørover på Jylland.