Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Vilje

Foto: Jostein Brodahl.

Hun heter Vilje.

Vi lette lenge etter et navn på båten. Det skulle være norsk, gjerne gammelt, og enkelt å bokstavere og uttale i fjernere farvann. Det ble Vilje. Her tekst om norrøn mytologi:

En gang Odin, Vilje og Ve går langs stranden, finner de to trestokker som er drevet i land. En ask og en alm. Odin blåser livets pust inn i trestokkene, så de kan puste og leve. Vilje gir dem forstand og bevegelse. Ve gir dem form, tale, hørsel og syn. De gir dem varme og farge. Nå er ikke stokkene bare drivved lenger, men mann og kvinne. De kaller mannen Ask og kvinnen Embla. Fra disse to stammer alle mennesker.

Vilje av stål

Det er mye som kreves for å realisere en drøm på 12 meter og 15 tonn seilbåt bygget i stål. Viljen til å gjennomføre bør nok også være av stål. Dette er den to linjer lange oppsummeringen av erfaringene etter 18 år fra de første skissene ved tegnebordet til en fullvoksen turseiler og fra de første nervøse prøveturene til lange og opplevelsesrike seilturer. Det meste kan læres og erfares for å gjennomføre et stort prosjekt. Teak og tekstiler kan formes og føyes, også av oss amatører. Gleden over å få det til, over å mestre, kan være overveldende og en motor for framdrift og gjennomføring. Alle dagene med stolthet og tilfredshet over å ha lykkes driver prosjektet fram. Men det er viljen til å gjennomføre som er det avgjørende. Når arbeidsinnsatsen som kreves er langt ut over det som er tilrådelig og veien fram uendelig, kommer stundene da du tenker at dette går ikke. Da kreves det vilje av stål. Da er det bare kjærligheten til drømmen, håndverkene og seilasen som bestemmer om du står løpet ut. Noen kaller det galskap, og det er kanskje ikke så dumt som karakteristikk. Dette er innledningen til en historie vi ønsker å dele med de som leter etter inspirasjon og støtte til egne drømmer. Det er historien om et prosjekt som startet ved konstruktørens tegnebord og som nå er materialisert i s/y Vilje. En Långedrag 39, født i Gøteborg, bygget i Latvia, overflatebehandlet i Stockholm og sjøsatt, innredet og utstyrt i Moss. Denne bloggen er derfor ikke bare reisebrev fra en seiltur, men et forsøk på å svare de som spør: Kunne dere ikke bare kjøpt en katalogbåt? Ville ikke opplevelsene og gledene vært like store og verdifulle? Nei, vi tror ikke det og vi vil fortsatt bruke bloggen til å forklare hvorfor.

Det er hyggelig om du kontakter oss, gjerne på [email protected].

Hilsen Helge og Hilde