Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Seilas i historiske farvann


Tydelige havnekapteiner

Vi kjenner dem igjen i alle havner. De omtaler havna som sin, og oppfører seg deretter. Det er bra. Vi trenger myndige og håndfaste havnekapteiner for å håndtere alt det utrolige som utspiller seg i en lystbåthavn i løpet av et døgn. Noen skal ut og enda flere skal inn, gjerne samtidig. Noen kommer ikke ut og noen finner ikke plass og noen bare tar seg til rette.

Akterfortøyningen på pålen til den som skal ut ligger nederst og er ei renneløkke, mens naboens fortøyning på samme påle, ligger over og er strammet opp med winchen og ikke til å få av, og de er ikke hjemme. Før dette er utredet er forskipet drevet ned på den andre naboen, som det ikke er fendret for. Fendrene var fjernet for å komme ut mellom pålene. Når det endelig er klart for å bakke ut, kan du gi deg på at manntauet hekter i ett eller annet, med alle de konsekvenser det kan få.

Vi synes de høye tyske stemmene kan bli i meste laget i havnene, men havnekapteiner trenger den stemmen. Vår Hafenmeister holdt orden i rekkene, så langt det er mulig for en Hafenmeister.