Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Seilas i historiske farvann


Hiddensee

Vi ble noen dager i Kloster, av to grunner. Det var først og fremst et fascinerende sted, ulikt alt vi har besøkt tidligere, som vi ville gjort urett ved å bare bruke som en overnattingshavn. For det andre må vi innrømme at den sterke vinden som blåste stødig igjennom døgnene med 12-15 m/s tok litt motet fra oss. Den ville vi få rett i sida i 16 nautiske mil i en trang renne som på det grunneste er merket 2.1 meter. Vi trenger 2 meter vann for å flyte.

Det løyet ikke, så turen ned til Stralsund ble akkurat så slitsom som vi hadde fryktet. Med sterk avdrift som så mye sidevind gir, var det en tre timers kamp for å holde skuta inne i den mudrede korridoren. Det gikk fint.