Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Seilas i historiske farvann


Hansestadt Stralsund

Vi er fortøyd i gjestehavna i Strelasund, som er det gamle vikingnavnet på dette sundet og det som fortsatt brukes i sjøkartene. Stralsund var en gang den nest viktigste hansabyen, etter Lübeck, så det er en by med en lang og viktig historie å fortelle.

Vi skal dele litt av den historien med leserne av bloggen. Som en liten forsmak kan vi nevne at vi traff en møring på brygga som var inngiftet her i byen, så vi spurte ham om hva vi absolutt måtte se i byen. Han tok ikke betenkningstid, men pekte opp på det han omtalte som vannhullet. Et av Europas eldste skjenkesteder med drift (kontinuerlig) siden 1332.

Tørste hanseater har nok lagt grunnlaget for en så vellykket forretning. Møringen kunne fortelle at Merkel, og også Stoltenberg, har slukket tørsten der.