Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Spennende historie

Sæby er et fint sted å være, med en interessant historie. Det er en del av den regionen som går under navnet Vendsyssel, som omfatter områdene nord for Limfjorden.

Sæby var en viktig middelalderhavn, som en av de få havnemulighetene her på denne kysten. Det lille elveutløpet på bildet er hele grunnlaget for byen.

Børglumbispen, som var en mektig mann før reformasjonen, sørget for at Sæby ble hans havn. Åen som renner ut her midt i byen, ga akkurat den lille muligheten til god havn som hans øvrige land ikke hadde. Han anla et kloster her som sørget for handelen, kirken står fortsatt igjen.

Da Fredrikshavn ble grunnlagt på kongelig befaling og en stor havn ble bygget der i 1805, var det skjebnessvangert for Sæby. Men nedgangstidene førte også til bevaring av den opprinnelige byen, noe den nyter godt av i dag.