Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Januar i Sæby

Vi skrev vår nyttårshilsen ved ankomst til Sæby. Her ligger vi fortsatt og har forsonet oss med at vi bor på Nord-Jylland til det blir bedre vinterdager enn det er i skrivende stund. Vi har snøbyger i lufta, is i havna, -4 grader i natt og en ny ØSØ-kuling som piper i riggen. Siste melding fra DMI (Dansk meteorologisk institutt) er risikovarsel om snøstorm i hele Danmark. Mulige snømengder på 5-10 cm kan selvsagt være kritisk her på land, men ikke spesielt dramatisk for oss.

Inne har vi 20 grader, aviser, bøker, og ikke minst farvannsbeskrivelser, kart og vår trådløse ruter med god internettforbindelse. Etter en liten busstur til Fredrikshavn har vi også fått supplert med de nødvendige sjøkartene vi trenger når vi kommer oss videre sørover mot Lillebælt. Inntil vi ser en bedring i vinterværet blir vi her i Sæby, før vi tar en dagsetappe ned til Hals, ved innseilingen til Limfjorden.

Det er nesten litt morsomt at vi hadde en grundig vurdering av seilingsruta mens vi lå i Gøteborg. Skal vi går nedover langs svenskekysten og via København mot Kiel, eller skal vi velge østsiden av Jylland og Lillebælt? I følge Den Danske Los er vinder fra vest som er framherskende i Kattegat, også på denne årstiden. Så vi valgte Jylland for å ha le fra land videre sørover. Der tok vi feil. Havnemesteren her i Sæby var ikke helt enig med losen, og til nå har han fått rett. Det blåser stadig kraftig fra øst. Sterk pålandsvind langs danske kyster skal respekteres. Det gjør vi!

Et annet forhold som vi ikke er vant med fra hjemlige farvann er dybdeforholdene. Vi seiler i et område som generelt er grunt og med de vindretningene vi har nå påvirker det vannstanden negativt. Vi har hatt opp til 80 cm lavere vann enn det som er 0-målingen, det betyr altså et lavvann som kombinert med den sandvandringen som skjer med sterk pålandsvind, gir enda mer krevende seilingsforhold nær land.