Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Læring gjennom arbeid i ulike kulturer

På bildet ser dere vandreruta til snekkersvennen Oskar Larsen. Målet med vandringen var å skaffe seg kunnskap om sitt eget håndverk i andre land, noe som var nødvendig for å kunne bli mester i hjemlandet. Tradisjonen døde etter hvert ut, men tas nå opp igjen, av blant andre tyske håndverkere.Bildet er tatt på museeet Den gamle by, www.dengamleby.dk.