Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Tilbakeblikk og erfaringer


Gikk det bra?

Så til det tredje spørsmålet, som for seilere er helt selvfølgelig og som uttrykker empati og kunnskap: Har alt gått bra? Har dere hatt uhell eller skader? Ja, alt har gått bra med oss og med unntak av et virusutbrudd i Århus som stjal en uke, så har vi vært skade- og sykdomsfrie. Ikke engang en forkjølelse har vi pådratt oss gjennom en kald vinter med mange timer til rors i surt vær. Vi har nok vært heldige, men ubeskjedent må vi også legge til at vi tar æren for noe av dette.

Det handler om å gjøre de forberedelsene som er avgjørende for å ha det komfortabelt ombord. Påkledning fra topp til tå for alle forhold er en fortusetning, men det lar vi ligge. Det er så å si en av grunnsetningene i læreboka om seiling. Skal du ha en komfortabel og sikker seilas, må du ha klær for alle forhold.

Det som imidlertid er like viktig og kritisk avgjørende for å komme hjem med en lyst til å seile mer, er planleggingen av neste dags seilas, eller ikke seilas. Nå er værmeldingene blitt pålitelige og så lette å laste ned, eller lytte til, at vi nå med stor sikkerhet kan vite hva som venter oss og planlegge deretter. Det kan bety å velge en annen, eller en lengre eller kortere dagsetappe, eller kanskje ikke noen etappe i det hele tatt.

For oss som seiler alene uten mannskap er dette helt avgjørende for å forebygge uhell og skader. Vi må tenke sikkerhet hele veien og ikke kompromisse noen gang. Her berører vi punktet om utseilt distanse igjen. De som har laget seg dagsmål som er ufravikelige, kommer fort i trøbbel dersom logistikken overstyrer metereologien. Vi skulle nordover mot Tromsø, men skulle egentlig ingen steder og vi hadde tid til å vente. Tiden har vært vår beste venn og i særklasse den faktoren som har bidratt mest til å unngå skader.