Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Muslingland

Så kom vi oss omsider løs fra Aalborg etter å ha måttet legge press på verftet for å få sluttført jobben. Vi hadde fine dager i Skudehavnen, men nå var det godt å komme videre. Som de fleste dager på disse kanter blåser det sterk vestavind. Vi visste det da vi planla turen, så vi var forberedt på mye motor gjennom fjorden. Danmark er flatt, så det er heller ingen ting som gir vind-le. Temperaturene er fortsatt lite sommerlige, så det er full seilmundur.

Havnealternativene er ikke så mange, så vi valgte å ta høyde for et varsel om enda sterkere motvind neste dag og ta et langt strekk som brakte oss til ei idyllisk lita øy, med god gjestehavn. Etter 55 nautiske mil fortøyde vi på øya Fur, omtrent midt mellom Kattegat og Nordsjøen.

Det de fleste forbinder med Limfjorden, er antakelig muslinger. Både foreldrene våre og vi kjøpte Limfjordmuslinger på boks i dagligvaren, og de var dyre, men gode. Hva var vel mer naturlig da, her i muslingland, enn å oppsøke kilden. Det viste seg å være enkelt. Den lokale fergekroa kunne tilby en solid muslingfrokost. Et herlig måltid. Råvaren skaffer de lokale fiskerne. Her på øya har de tre båter som driver dette spesielle fisket, med store nett som de spenner ut og skraper bunnen med. Limfjorden er faktisk en av verdens beste fangstområder for muslinger, og er kjent for fremragende kvalitet. Det høstes flere tusen tonn muslinger i året og ikke noe annet sted i verden fanges det mer enn her i disse farvannene.

Muslingbåtene på bildet fra havna her på Fur er spesialiserte muslingbåter.