Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Seilas i historiske farvann


Rügenbrücke

Vi fortsatte ned Strelasund under den imponerende, og Tysklands største bru. 180.000 tonn betong og 22.000 tonn stål gikk med for å bygge den drøyt 4 kilometer lange brua over sundet til Rügen.

Ikke noe problem med seilingshøyden der, men vi måtte vente på åpning av den gamle jernbanebrua før vi kunne passere ut i sundet og fortsette mot Greifswald. Det er også en av de viktige byene fra Hansatiden. Den ligger noen nautiske mil opp elva Ryck. Vi stoppet i innløpet til elva ved det lille tettstedet Wieck.