Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Grensekriger

Vi er nå på dagens tyske side av grensen, i Kappeln ved Schlei, ved fjorden som fører inn til Schleswig by. Dette er danskenes Slien, i en gang hertugdømmet Slesvig, det gamle Sønderjylland. Den viktige vikingbyen Hedeby lå rett her inne, det samme gjør restene etter forsvarsverket Danevirke fra samme tid, Nordens største fortidsminne.

Danmarks grense har blitt flyttet flere ganger. I 1864 var det nasjonal tragedie da Preussen inntok hele området. Sønderjylland var dermed tapt til Tyskland, og grensen ble flyttet nesten så langt nord som til Kolding. Dagens grense ble fastsatt etter folkeavstemming i grenseområdene etter 1. verdenskrig, da ble Sønderborg igjen en dansk by, mens resten av Sønderjylland forble tysk.

Dette førte til politisk splittelse i Danmark. Kong Christian X, Kong Haakons storebror, ønsket at grensen skulle gå her lengre sør, ved Slien, men et flertall av befolkningen i Mellom-Slesvig stemte for å forbli tyske. Kongen spilte en aktiv rolle i de videre dramatiske hendelsene, som til slutt altså førte til at folkeavstemmingen ble tatt til følge. I Sønderborg har kongen fortsatt et stort navn, noe bybrua er et uttrykk for.