Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Et folkemuseum

Sæby uten turister er en spennende by. Ikke at vi har noe imot turister, men det er så mange av dem her på sommeren, både i havna og i byen. Nå er det nesten bare oss og de fastboende. Få steder vi har vært, har liknet mer på et levende folkemuseum i ordets beste betydning. Bygningsmassen er bevart fra så langt tilbake som 1500-tallet. Nesten uten unntak pietetsfullt vedlikeholdt, i sin opprinnelige form. Og ikke bare er husene bevart, de er også bebodd. Hele hovedgata fra havna og inn til sentrum består av bindingsverks- og murgårder.

Dette krever beboere som føler en spesiell og sterk tilknytning til, og stolthet over byen sin. Det har de all grunn til. Om det er gamle Sæbyfamilier eller innflyttede byborgere fra Fredrikshavn og Ålborg, vet ikke vi, men det viktige er at det er liv i husene også nå på vinteren.