Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Synlig historie

Visbys historie kan følges tilbake til vikingtiden. En av grunnene til at vi har valgt å seile her i Østersjøen er denne historien om vannveier og handelsruter mot øst som er lite beskrevet i våre historiebøker. Vi skal på hele denne turen benytte alle anledninger til å studere hva Østersjøen har betydd og hva den betyr.

Byen her bak ringmuren, en intakt bymur på 3,6 km er et levende bevis på epokene i den lange historien tilbake til før 1000-tallet. Her lever byen bak muren. Her i denne delen av Europa er det vel knapt noen annen by som kan vise fram moderne byleiligheter og bebodde middelalderboliger side om side. Alt pietetsfullt tatt vare på.

Så alt det som ikke lenger er intakt, men allikevel sikret for ettertiden og tilgjengelig for publikum. Innenfor bymuren kan vi telle 13 kirkeruiner og ca.150 middelalderhus, i tillegg til det som er tatt vare på i museene her i byen.