Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Seilas i historiske farvann


Ny landkjenning

De som er brukere av “Den norske los”, det imponerende bokverket som beskriver norske leier og havner, vil være kjent med begrepet landkjenninger, som er håndtegninger av karakteristiske landkonturer, fyr, bygninger med mer. Innseilingen til Malmø vil ingen bomme på om dette bygget ble tegnet inn i farvannsbeskrivelsen og sjøkartene. Boligblokka “Turning torso” er et fascinerende bygg på 190 meter. Ikke til å ta feil av. Vi styrte på det i flere timer da vi kom nordfra.