Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Målet er Tromsø, og opplevelser på Norvegen


Molohavn

Som sagt så gjort. Vi hadde en ganske kort morgentur til Henningsvær og fortøyde ved gjestebrygga helt innerst i vågen ved den moloen som har gjort denne havna til det den er. De har stengt sundet på det trangeste mot sørvest, og skapt en stor havnepoll med ly for alt av vinder.

Moloen er selve grunnlaget for å ha et godt fiskevær her ute. Vi lar den stolte teksten på minneplakaten tale for seg:

«Moloen ble påbegynt i 1929. Det ble bare arbeidet i den lyse årstid, og moloen var ferdig i 1934. Da var det støpt fortau langs brystvernet og veibanen var asfaltert. Byggearbeidet ble ledet av Lars Lie fra Ballstad. Moloen er 60 m i bunnen og 5 m på topp. Det ble brukt 45 000 m3 stein, og anlegget kostet den gang kr 450 000. For å frakte steinen, ble det bygget en rels (jernbane). Steinene ble løftet opp på vognene med en stor steam-krane, og vognene ble skjøvet utover av et lite lokomotiv. Ute på moloen måtte alt gjøres med håndmakt og stubbebryter. Moloen er i senere år blitt åpnet for å få sirkulasjon i havnen og blitt utvidet på bredden. Et flott byggverk som har stått imot alle stormer.»