Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Målet er Tromsø, og opplevelser på Norvegen


Fra fyr til fyr til fyr

Etter en stille, stjerneklar natt i Korshavn stakk vi ut den trange åpningen mot sør, som bringer oss direkte ut til LIndesnes fyr. Vi rundet fyret i strålende morgensol, og som det framgår av bildet kunne vi med den nordøstlige vinden gå mye tettere på enn det som er tilrådelig når vinden står inn.

Det ble nok en stille solskinnsdag, men litt preget av en leteaksjon som var i gang i området. En 24 fots daycruiser var meldt savnet, og det var et stort apparat som ble satt i gang for å søke. Vi fulgte med på VHF-en og i sjølandskapet vi var i. Etter at mange profesjonelle båter var involvert, med Kystvakta som koordinator og flere redningsskøyter med, ble det et lykkelig resultat på ettermiddagen. Både båten og mannen om bord var i god behold, og ble funnet 15 nautiske mil ute i storhavet sør for Lindesnes.

En interessant side av fyrhistorien er at det før fyrene fikk egne og unike fyrkarakteristikker, måtte brukes andre og dyrere metoder for å skille fyrene fra hverandre. Det var mange skip som i dårlig vær passerte Skagen uten å se fyrlyset, og trodde det var Skagen fyr de så når de var helt oppe ved Lindesnes. Det ble forlis. Etter mange ulykker, ble det derfor ordnet slik at Skagen beholdt sitt ene fyr, mens Lindesnes hadde to identiske fyr og Lista tre fyr.